Laubzega jako jeden z pierwszych metod cięcia sklejek

Za podstawowe urządzenie do cięcia sklejek drewnianych akceptuje się wyrzynarkę. Aczkolwiek wyrzynarką nie tylko prawdopodobnie można stosować do obcinania tafli z drewna, lecz również z gumowatego metalu oraz surowca. Za pomocą wyrzynarki można kroić zwyczajne pasy przecięcia, a także wstęgi rozdwojenia o niesystematycznym kształcie na potwierdzenie w strukturze krzywizn czy także łamańców. Przy pomocy nadmienionego aparatu można wykroić również okrągłe, czworokątne jak też kampanijne wgłębienia.

Z gwarancją prawdopodobnie można stwierdzić, że wyrzynarka jest wyjątkowym sprzętem nie wyłącznie do cięcia płyt, aczkolwiek zwłaszcza jest niezastąpionym aparatem w każdym dużym zakładzie hobbysty. Jest parę zasad w trakcie cięcia płyt za pomocą laubzegi. Kluczowa zasada dotyczy właściwego ustawienia wyrzynarki. W powiązaniu z owym, podczas cięcia podłużna płoza wyrzynarki powinna być przyciśnięta do krojonej płyty. Ważne jest, aby w trakcie krojenia tafli, wyrzynarka nie popadła w dowolne szarpania, gdyż prawdopodobnie może to przyczynić się i spowodować złamanie ostrza. Jeżeli będziemy chcieli ciąć tafle stosunkowo twarde, wtedy należy ustawić na laubzedze jak najniższy przebieg, wyłącznie z niemocną prędkością odsuwu brzeszczotu przypuszczalnie można wyciąć upragniony zarys.

Natomiast im nasz materiał jest elastyczniejszy, tym bieg musi być szybszy, Prowadząc wyrzynarkę, nie winno się spieszyć, raczej sprężać się sukcesywnie wycinać sklejkę w tej samej rytmiczności. Przy profesjonalnym cięciu sklejek z pełnego drewna poleca się używać cyrkiel.